Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceGalerie JOKiS

Galerie JOKiS

Procedury obowiązujące w Galeriach działających przy Jarosławskm Ośrodku Kultur i Sztuki – w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski

 

( Opracowane w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oraz zalecenia MKiDN )

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

Dla pracowników galerii:

opiekun galerii powinien bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia,

oprowadzającym po galerii zapewnienia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice),

opiekun galerii zaopatrzony zostaje w środki do dezynfekcji klamek, drzwi i na bieżąco dezynfekują wymienione powierzchnie, wietrzy pomieszczenie

Przy wejściu do JOKiS znajduje się instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk, zakładania maseczek i przyłbic z zachowaniem unikania dotykania oczu, nosa, ust,

w sytuacji stwierdzenia objawów związanych z koronawirusem u pracownika galerii należy powiadomić dyrekcję JOKiS i wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

Zasady dotyczące i obowiązujące odwiedzających galerię :

odwiedzający galerię powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

odwiedzających galerię obowiązuje zastosowanie się do zalecenia umieszczonego przy wejściu do galerii osób przebywających oraz zachowaniu odległości 2 m od siebie,

odwiedzających galerię obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa na terenie galerii,

odwiedzającym galerię zapewnia się możliwość korzystania ze środków dezynfekujących - przygotowane stanowisko ze środkiem dezynfekującymi.

w przypadku, gdy osoba odwiedzająca galerię zauważa u siebie niepokojące objawy, mogące być związane z koronawirusem proszony jest o nieprzebywanie na terenie galerii.