Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceGrupy artystyczne

Grupy artystyczne

Procedury obowiązujące w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w związku z występowaniem koronawirusa na terenie Polski dotyczące zajęć i prób prowadzonych przez grupy artystyczne działające przy JOKiS

( Opracowane w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oraz zalecenia MKiDN )

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

Dla prowadzących zajęcia, próby:

1. Prowadzący zajęcia powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia i o tych zasadach poinformować uczestników zajęć, prób.

2. Prowadzący zajęcia, próby powinni być zaopatrzeni środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, natomiast rękawice zamiennie z regularnym dezynfekowaniem rąk). Płyny dezynfekcyjne – dostępne będą w pomieszczeniach i na korytarzach JOKiS.

3. Prowadzący ma obowiązek zapoznania wszystkich uczestników z zasadami pracy przy zachowaniu wymogów sanitarnych oraz z ilością osób na zajęciach. Prowadzący odpowiada za przestrzeganie procedur przez uczestników.

4. Prowadzący prowadzi rejestr osób uczestniczących w zajęciach, próbach i przechowuje dokumentację.

5. Prowadzący zapewnia organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między prowadzącymi uczestnikami zajęć, prób.

6. Prowadzącym zapewnia się w pomieszczeniach gdzie przebywają uczestnicy zajęć, prób środki do dezynfekcji klamek oraz wyposażenia. Prowadzący na bieżąco dezynfekują wymienione powierzchnie oraz dbają o wietrzenie pomieszczenia ( również po zakończeniu zajęć, prób).

7. Na terenie JOKiS znajdują się instrukcje dotycząca prawidłowego mycia rąk, zakładania maseczek z zachowaniem unikania dotykania oczu, nosa, ust.

8. W sytuacji stwierdzenia objawów związanych z koronawirusem u prowadzących lub uczestników zajęcia i próbynależy powiadomić dyrekcję JOKiS i wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

Zasady dotyczące i obowiązujące uczestników zajęć oraz prób w JOKiS:

1. Uczestnicy zajęći prób powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych podawanych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia oraz do zaleceń prowadzącego zajęcia, próby.

2. Uczestników zajęć i prób obowiązuje stosowanie się do zaleceń umieszczonychprzy wejściu dopomieszczenia dotyczącego ilości osób przebywających w sali oraz zachowaniu odległości min. 2m od siebie.

3. Uczestnikom zajęć i prób zapewnia się możliwość korzystania ze środków dezynfekujących - przygotowane stanowisko ze środkiem dezynfekującym na korytarzu i w pomieszczeniu.

4. Uczestników zajęć i prób obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa na terenie JOKiS.

5. Uczestników zajęć i prób obowiązuje zastosowanie się do prośbyograniczenia bezpośredniego kontaktuz rekwizytami, urządzeniami.

6. W przypadku, gdy uczestnik zajęć, prób zauważa u siebie niepokojące objawy mogące być związane z koronawirusem proszony jest o nieprzebywanie na terenieJOKiS.