Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceKsięgarnia - Kuferek

Księgarnia - Kuferek

Procedury obowiązujące w Księgarni Jarosławskiego Ośrodku Kultury – w związku z występowaniem koronawirusa na terenie Polski

 

( Opracowane w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oraz zalecenia MKiDN

Dla pracowników księgarni:

1. Pracownicy księgarni powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

2. pracownikom księgarni zapewnienia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice),

3. zapewnia sięorganizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami,

4. stosuje się zabezpieczenie pracowników obsługujących kasę przez założenie szyby oddzielającej od klienta,

5. pracownicy księgarni zaopatrzeni zostają w środki do dezynfekcji klamek oraz lady przed kasą, na bieżąco dezynfekują wymienione powierzchnie,

6. na terenie księgarni znajduje się instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk, zakładania maseczek i przyłbic z zachowaniem unikania dotykania oczu, nosa, ust,

7. w sytuacji stwierdzenia objawów związanych zkoronawirusem u pracowników księgarni należy powiadomić dyrekcję JOKiS i wdrożyć procedury przewidziane przez GIS

Zasady dotyczące i obowiązujące klientów księgarni:

1. Klienci księgarni powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

2. klientów obowiązuje zastosowanie się do zalecenia umieszczonego na drzwiach księgarni dotyczącego ilości osób przebywających w księgarni (max. 3 klientów) oraz zachowaniu odległości 2m od siebie,

3. klientów obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa na terenie księgarni,

4. klientom zapewnia się możliwość korzystania ze środków dezynfekujących - przygotowane stanowisko ze środkiem dezynfekującym oraz rękawiczkami,

5. zastosowanie się do prośby (umieszczonej w formie wywieszki na regałach książkowych) dotyczącejograniczenia bezpośredniego kontaktu z egzemplarzem do jego identyfikacji (niedotykania książek, zwracania się o poradę do pracownika księgarni),

6. w przypadku, gdy klient zauważa u siebie niepokojące objawy, mogące być związane z koronawirusem proszony jest o nieprzebywanie na terenie księgarni.