Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolscePracownia fotograficzna

Pracownia fotograficzna

REGULAMIN PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ ZAKTUALIZOWANY W OKRESIE PANDEMII COVID - 19

 

Uczestnictwo w warsztatach pracowni fotograficznej w JOKiS jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1. W pracowni fotograficznej uczestnicy podczas warsztatów przestrzegają określonych zasad BHP związanych z fotografią i dodatkowo z pandemią COWID -19. Uczestniczyć w zajęciach może 1 uczestnik i osoba prowadząca (wymiary pracowni to 21,922).

2. Prowadzący zajęcia powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych podawanych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i o tych zasadach poinformować uczestników zajęć w pracowni fotograficznej. .

3. Każdy uczestnik przychodzący na warsztaty musi umyć ręce w pracowni powycierać w ręcznik jednorazowy i je zdezynfekować aby używając narzędzi i materiałów sprzętu będących na wyposażeniu pracowni, które będą zdezynfekowane aby nie przenieść zakażenia. Uczestnik powinien korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i według zasad udzielonych przez instruktora lub prowadzącego. Osoba prowadząca lub wynajmującą studio z zewnątrz musi przynieść ze sobą rękawiczki gumowe i przyłbice lub maseczki. Odzież uczestnika będzie umiejscowiona na osobnych wieszakach, a po zajęciach pomieszczenie wietrzone mechanicznie.

4. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego wykorzystania sprzętu uczestnik /lub jego opiekun prawny/ zobowiązuje się pokryć z własnych środków naprawy technicznej lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.

5. Instruktor prowadzący oraz opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć i za odkażanie sprzętu, każdorazowo w pracowni przed przybyciem uczestnika i po skończeniu zajęć.

6. W pracowni fotograficznej obowiązuje stosowanie zasad kultury osobistej, wzajemnego szacunku i tolerancji.

7. Rekwizyty i sprzęt traktujemy z szacunkiem.

8. Każdy z uczestników raczej powinien posiadać swój sprzęt fotograficzny, swoje stanowisko pracy wspólnie zostawiamy w należytym porządku – po zajęciach sprzęt i stanowisko jest odkażane.

9. Fotografie wykonane podczas warsztatów w JOKiS są własnością ośrodka i uczestnika .

10. Każdy z uczestników ma w obowiązku uważać na prace innych osób :

- nie dotykamy prac, które nie należą do nas !

-zachowujemy ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac czy sprzętu rekwizytów regałów.

11. Każdy uczestnik warsztatów ma w obowiązku wypełnić i dostarczyć do Organizatora kartę uczestnika zajęć wraz z oświadczeniem i zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć wykonanych prac. JOKiS będzie prowadził ścisły rejestr osób przybywających w pracowni fotograficznej.