MIĘDZYNARODOWE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE
TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2015

             Konfrontacje Fotograficzne zostały wznowione w 2008 roku. Podobnie jak przed laty organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” i co najważniejsze Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP.  Organizatorzy od 1996 roku z przerwami starali się o uzyskanie tego patronatu i udało się to niewątpliwie przy ogromnym wsparciu wspomnianej już prestiżowej Organizacji Fotograficznej - „Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej”, która wysoko oceniła przeprowadzenie Konfrontacji przez ostatnie lata. Trzeba nadmienić, że jest to dla Organizatorów olbrzymie wyróżnienie, które w znaczący sposób podnosi rangę konkursu,
a tym samym staje się wizytówką kulturalną Ośrodka i służy promocji samego Miasta Jarosławia! 
Celem konkursu są konfrontacje postaw twórczych fotografików polskich i zagranicznych, jak również osób, które zawodowo oraz amatorsko zajmują się fotografią. 
            Ukazanie współczesnych tendencji i kierunków rozwoju fotografii, dokonaniu wyboru tej jednej najlepszej zdaniem artysty pracy, co nie jest wcale łatwym jak się okazuje zadaniem.

             Z roku na rok poszerza się grono osób zainteresowanych udziałem w konfrontacjach zarówno w Polsce jak i za granicą. W ubiegłorocznej edycji 2014r. wzięło udział ponad 200 artystów z 30 państw! Było to ogromne wyzwanie dla naszego Ośrodka by z jak najlepszej strony zareklamować sam konkurs jak i nasze miasto prawie na wszystkich kontynentach świata.   Efektem finałowym jest miesięczna ekspozycja najlepszych, nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w galerii RYNEK 6 należącej do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.  

             Zarówno konkurs jak i nasze miasto ma za zadanie kontynuowanie bogatej tradycji konkursu (liczącej sobie z przerwami  40 lat) i utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego dzięki temu Konfrontacje Fotograficzne zaistniały na mapie znaczących inicjatyw kulturalnych w naszym mieście kształtując fotografię na najwyższym, światowym poziomie.

Lista uczestników:

2015-09-17