REGULAMIN
VIII Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne „TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2015” Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosław

 

Pod Patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP
oraz
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 1. Konkurs jest otwarty dla amatorów i profesjonalistów z całego świata.

 2. Ilość prac (1) jedna wykonana w ostatnich 2 lat.

 3. Tematyka dowolna.

 4. Format zdjęcia proszę używać alfabetu angielskiego w opisie fotografii i potwierdzenia.
  W nazwie pliku nie można używać następujących znaków: > < /: „” ! ? |  \ …..

  Przykład  fotografia:    nazwisko -imię -tytuł – kraj.  jpg ,    matula – adam – latarnia – pl.jpg
  Potwierdzenie wpłaty:  nazwisko -imię -tytuł – kraj.  pdf,     matula – adam – latarnia – pl.pdf

 5. Wysyłamy plik cyfrowy o proporcji  (4:3,3:2) z fotografią do 3 MB w formacie JPEG  (.jpg, 300 dpi, RGB,8 bitów na kanał, profil sRGB długość krótszego boku nie mniejsza niż 2450 pixels, compression quality ‘high’ compresja 7-10 foto-szop), plik potwierdzający wpłatę za uczestnictwo do (200 Kb PDF)

 6. Zgłoszenia w formie elektronicznej
  Zgłoszenia przez stronę internetową www.mok-jar.pl/tylkojednozdjecie/ wypełniamy aplikację i wysyłamy.
  Na twój e-mail przychodzi potwierdzenie wysłania zgłoszenia na konkurs.


 7. Zgłoszenia w formie  pocztowej
  CD lub DVD z plikiem wysyłamy wraz z kartą zgłoszeniową  i potwierdzeniem wpłaty za konkurs  i wysyłamy:


   “Tylko Jedno Zdjęcie”

  Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

  37-500 Jarosław ul. PL. Adama Mickiewicza 6

  Polska
   

  Za udział w konkursie należy wnieść opłatę:  30 zł. PLN z Polski , a zagranicą 10 euro lub 12 dolarów USA na konto:

  PayPal mok@pro.onet.pl      

  lub

  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU

  PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

  56 8642 1155 2015 1506 5519 0001

  przykład:   matula – adam – latarnia – pl


 8. OCENA PRAC:
  Oceny prac, podziału  nagród i wyboru  fotografii dokona jury  powołane przez organizatora.  Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. Odbitki wystawiennicze wykona organizator. Fotografie pozostaną własnością organizatora konkursu, z zachowaniem praw autorskich. Wszyscy, którzy opłacili konkurs ,,Tylko Jedno Zdjęcie” otrzymują drukowany katalog. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego rozpowszechniania, fotografii w celach promujących konkurs. Zdjęcia, które zwyciężyły lub zostały zakwalifikowane na wystawę zostaną przechowywane w cyfrowym archiwum organizatora a pozostałe skasowane wraz z  CD i DVD.

 9. JURY: 
  Dorota Kycia – AFRP, EFIAP, Oficer łącznikowy FIAP, Warszawa, przewodnicząca
  Janusz Wojewoda – AFRP, EFIAP, EPSA, Rzeszów
  Volodymir Dubas – EFIAP, Ukraina

 10. NAGRODY:
  Złoty, srebrny i brązowy medal FIAP,
  Wyróżnienia honorowe FIAP,
  Nagroda „Best Autor” FIAP,
  Złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP
  Nagrody pieniężne I, II, III oraz Wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.

  Nagrody Sponsorów i Fundatorów.

  Jury zastrzega sobie inny podział nagród

 11. KALENDARIUM:
  Ostateczny i nieodwołalny termin nadsyłania prac do 07.09.2015 r.
  Obrady jury odbędą się 26.09.2015 r.
  Powiadomienie o wynikach jury e-mailem i na stronach:
  www.mok-jar.pl/tylkojednozdjecie/
  www.mok-jar.pl
  -  06.10.2015 r.
  Wernisaż: 07.11.2015 r.
  Ekspozycja prac: 08.11.2015 do 29.11.2015 r.

  Wysyłka nagród i katalogów 4**** gwiazdkowych 30.11.2015 do 31.12.2015 r.

 12. Informacje dodatkowe:
  Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie jury. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie nośnika CD, DVD jak i podczas transferu elektronicznego. Zdjęcie nadesłane na konkurs nie może być nagradzane/wyróżnione w żadnym innym konkursie. Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu i klubu Fotograficznego ATEST 70. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniu sporządzonym przez uczestnika.

 13. Informacje końcowe.
  Nadesłana praca i podpisana karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęcia. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografii na potrzeby konfrontacji. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 24 z późn. zm.)

  Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Konfrontacji i w celach marketingowych.

  Szczegółowych informacji udzielają:
  Komisarz konkursu Krzysztof Peszko tel.: (16) 621 32 94   e-mail: krzysztofp@mok-jar.pl
  oraz sekretarz konkursu Marzena Stęc tel.: (16) 621 58 44  e-mail: onephoto@mok-jar.pl

  Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia na stronach internetowych:
  www.mok-jar.pl/tylkojednozdjecie/
PLIKI: