Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZapowiedziVI edycja konkursu wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim

Zapowiedzi

VI edycja konkursu wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim

 

REGULAMIN KONKURSU

Wiersze, proza i piosenki

o Powstaniu Warszawskim

Konkurs przebiega w Roku 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Celem konkursu jest:

- prezentacja utworów literackich i piosenek poświęconych Powstaniu Warszawskiemu,

- wspieranie zainteresowań artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości na słowo,

- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych i mniej znanych utworów,

- umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom i dorosłym.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Organizatorem Konkursu jest  Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

- Konkurs zostanie przeprowadzony 2 października 2019 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Pl. A. Mickiewicza 6 w Jarosławiu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

- przygotowanie odpowiedniego repertuaru,

- wypełnienie karty uczestnika w konkursie oraz oświadczeń  i dostarczenie ich do organizatora na adres:  Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki , Pl. A. Mickiewicza 6,

 37 – 500 Jarosław  lub mailem:  instrukorzy@mok-jar.pl /karta skanowana, koniecznie z podpisem własnym lub rodzica/opiekuna  w przypadku osoby niepełnoletniej /

do 26 września 2019 r.

- osoba do kontaktu: Zofia Kolasa – główny specjalista, tel. 16 300 00 92

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach:

  RECYTACJA

- szkoły podstawowe

- szkoły ponadpodstawowe i dorośli

 PIOSENKA

- szkoły podstawowe

- szkoły ponadpodstawowe i dorośli

  2. Do konkursu uczestnik przygotowuje utwór literacki (poezja, fragment prozy, kompilacja tekstów), lub  piosenkę, które powstały w czasie Powstania Warszawskiego lub w późniejszym okresie,   tematyką nawiązującą do Powstania.

3. Uczestnik może zaprezentować się w obydwu kategoriach konkursowych.

4. Pojedyncza prezentacja nie może przekroczyć 5 minut.

5.  Ocena dokonana zostanie przez Jury wg następujących kryteriów:

- dobór utworu, 

- interpretacja utworu,

- umiejętności językowe i wokalne,

- ogólny wyraz artystyczny.

6.      Za udział w Konkursie zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy a dla laureatów  nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

        2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu.

Zapraszamy

jg
(Aktualizacja: 04.09.2019 10:32)