Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZapowiedziWiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim

TUTAJ

 

 

 

Fascynujący świat kultury i sztuki w nowoczesnej odsłonie!!!
tel: 16 736 36 16

 

 

 

Rozliczenia transakcji
przeprowadzane są
za pośrednictwem
Dotpay.pl

JOKiS należy do sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych

Zadanie pn. Kontynuacja modernizacji

budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
w ramach Programu

Infrastruktura domów kultury

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”.

Cyfryzację kina IKAR dofinansowało

.

 

.

 


 


Zapowiedzi

Wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim

Wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim 2021
VIII edycja konkursu

przesłuchania konkursowe: 1 października 2021 r., godz. 10.00
sala widowiskowa Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
(od 9.00-9.40 próby techniczne)

termin przesłania zgłoszeń: do 27 września 2021 r. 

 

Uczestnicy wydarzenia proszeni są o dostosowanie się do bieżących zasad epidemiologiczno-sanitarnych.

 

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU
„WIERSZE, PROZA I PIOSENKI O POWSTANIU WARSZAWSKIM 2021”

(Konkurs organizowany w 77. rocznicę Powstania Warszawskiego)
1. Cele konkursu:
- przypomnienie utworów literackich i piosenek poświęconych Powstaniu Warszawskiemu,
- wspieranie zainteresowań artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości,
- poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów.
2. Organizator i forma konkursu:
- Organizatorem konkursu jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, pl. Adama Mickiewicza
6, 37-500 Jarosław.
- Uczestnik przygotowuje utwór literacki (poezja, fragment prozy, teksty łączone) lub
piosenkę – dzieła związane z Powstaniem Warszawskim, które powstały w trakcie walki lub
w późniejszym okresie, są stworzone przez powstańców lub opowiadają o ich walce, losach,
itd.
3. Uczestnicy:
- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII,
ponadpodstawowych i osób dorosłych z województwa podkarpackiego.
- Szkoła lub instytucja nie może zgłosić więcej niż czterech uczestników do konkursu
(łącznie, we wszystkich kategoriach wiekowych, zarówno w recytacji, jak i piosence,
placówka zgłasza wyłącznie czterech reprezentantów).
- Warunkiem uczestnictwa jest opracowanie i wykonanie wybranego tekstu lub piosenki oraz
przedstawienie interpretacji podczas przesłuchań w sali widowiskowej Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki w dniu 1 października 2021 roku.
- Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
- Uczestnik dostarcza wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dołączone do niej oświadczenie o
wykorzystaniu wizerunku do 27 września 2021 roku do siedziby Jarosławskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki (pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław) osobiście lub wysyła pocztą.
- Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez uczestnika lub, w przypadku osób
niepełnoletnich, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela/instruktora przygotowującego
do konkursu (jeśli uczestnik przygotował się samodzielnie należy wpisać: „przygotowanie
własne”).
- W przypadku zespołu każdy uczestnik wymieniony w składzie zobowiązany jest do złożenia
karty zgłoszenia i oświadczenia o bezpłatnym wykorzystaniu wizerunku (w przypadku osób
niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego).
- W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt z instruktorką:
Justyna Wota, justynawota@interia.pl ; tel. 16 621-44-34
4. Kategorie i nagrody:
- Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:
RECYTACJA- szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)
RECYTACJA - szkoły ponadpodstawowe i dorośli
PIOSENKA - szkoły podstawowe (soliści lub zespoły, klasy IV-VIII)
PIOSENKA - szkoły ponadpodstawowe i dorośli (soliści lub zespoły)
- Uczestnik może wystąpić na przesłuchaniach rywalizując w obydwu kategoriach
konkursowych (recytacja i piosenka). W przypadku zgłoszeń uczestników reprezentujących
instytucje wspomniane zgłoszenie będzie liczone jako dwa zgłoszenia ze szkoły lub ośrodka
kultury.
- Ocena dokonana zostanie przez jury powołane przez organizatora konkursu.
- Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla wyłonionych przez komisję laureatów.
5. Akceptacja regulaminu:
- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

JOKiS
(Aktualizacja: 10.09.2021 16:22)
Pliki do pobrania