Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZapowiedziMiędzynarodowy Konkurs fotograficzny KUFEREK 2023

Zapowiedzi

Międzynarodowy Konkurs fotograficzny KUFEREK 2023

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Krzysztof Peszko, tel.: +48 608747098

e-mail: fotokuferek@interia.pl

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pl. Adama Mickiewicza 6, Jarosław, Polska

regulamin konkursu na stronie:www.jaroslaw-kuferek.pl

Opis tematu konkursowego:

Jarosław to miasto położone w południowo-wschodniej części Polski, które w XVI i XVII w. przeżywało swój rozkwit. Niegdyś przebiegało tu kilka szlaków kupieckich. Zjazdy kupieckie w Jarosławiu odbywały się cztery razy w roku. Najdłuższy trwał przez cały sierpień i był słynnym oraz ważnym wydarzeniem w ówczesnej Europie. Jarmarki przyciągały rzesze kupców i grajków ulicznych, swoimi produktami handlowali garncarze i rzemieślnicy. Stragany uginały się pod ilością towarów, a można było na nich znaleźć m.in.: sól, pszenicę, przyprawy korzenne, znakomite tkaniny, skóry, biżuterię, czy bursztyn. Produkty transportowane były karawanami w rozmaitych kufrach, nosidłach, sakwach, przewożono je też drogą wodną. Pragniemy zainspirować uczestników Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Kuferek 2023” tradycją kupiecką Jarosławia i świata, obrazem kolorowych straganów, jak również wyobrażeniem o gwarnych, tętniących życiem i pełnych zapachów ulicach. W fotografiach nawiązujących do tematu przewodniego pod tytułem ,,JARMARK” artyści mogą zawrzeć najczęściej spotykane jego aspekty: rzemiosło, transport, handel, sztukę, jadło, życie nocne jarmarków, itp. na wszystkich kontynentach świata. Uczestnik może zgłosić cztery (4) fotografie cyfrowe wykonane dowolną techniką.

KATEGORIA: JARMARK (tradycyjne targowisko) – cztery (4) fotografie Forma zgłoszenia Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG i nie może przekraczać 1920x1080 pikseli. Zdjęcie (na którym nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator) musi być w profilu RGB (bez CMYK). Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB. Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie konkursowej www.jaroslaw-kuferek.pl i za jej pomocą przesłać zdjęcia klikając w zakładkę „regulamin”. Każdy uczestnik po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł (który wpisujemy na czarnej linii) w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), wtedy otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa. Każdy z zakwalifikowanych uczestników po obradach jury otrzyma wiadomość e-mail z kartą zawierającą wynik procentowy i link z listą nagrodzonych uczestników. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: www.jaroslaw-kuferek.pl

Opłata wpisowa

Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi: - dla uczestników z Polski: 50 PLN płatne przez PayPal fotokuferek@interia.pl lub na konto bankowe - dla uczestników z innych krajów: 10 € płatne tylko przez PayPal fotokuferek@interia.pl

Jury

  • Tomasz Sobczak (Polska) - przewodniczący jury
  • Adriana Dowha (Ukraina)
  • Jiří Šneider (Czechy)

Każdy juror ma do dyspozycji ekran o przekątnej co najmniej 15 cali i podczas projekcji ogólnej co najmniej 42 cale. Obrazy uczestników nie będą przedstawiane sędziom kolejno. Fotografie będą dystrybuowane w rundach oceniania w sekcji „JARMARK”.

Harmonogram (DD. MM. RRRR)

  • Otwarcie konkursu: 30.10.2022
  • Zamknięcie konkursu: 04.05.2023
  • Ocena prac: 27.05.2023
  • Wyniki konkursowe: do 01.06.2023 r.
  • Wystawa: 23.08.2023r.

Ostateczny termin dostarczenia nagród: 31.12.2023r.

Wyniki zostaną ogłoszone bezzwłocznie po zakończeniu obrad i opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.jaroslaw-kuferek.pl i https://theiaap.com/kuferek/ Wystawa Organizator wydrukuje nagrodzone fotografie we własnym zakresie do 23.08.2023 (data wystawy). Katalog w formacie PDF będzie od tego dnia dostępny do pobrania na stronie internetowej Organizatora. Nagrody zostaną wręczone autorom w Jarosławiu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na V Jarosławskich Dniach Sztuki - 23 sierpnia 2023 roku

Marzena Stęc
(Aktualizacja: 14.02.2023 15:03)
Galeria zdjęć