Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównakonkursy, przeglądy, festiwaleKuferek - międzynarodowy konkurs fotograficzny

 

 

 

Fascynujący świat kultury i sztuki w nowoczesnej odsłonie!!!
tel: 16 736 36 16

 

JOKiS należy do sieci Kin
Studyjnych 

 

 

Rozliczenia transakcji
przeprowadzane są
za pośrednictwem
Dotpay.pl

.

 

.

 


 


Kuferek - międzynarodowy konkurs fotograficzny

Kuferek - Międzynarodowy Konkurs Fotografii Artystycznej

www.jaroslaw-kuferek.pl

kuferek (theiaap.com)

Warunki uczestnictwa
Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Zgłoszenie uczestnika może zostać odrzucone, jeżeli organizator lub jego przedstawiciel uzna, iż zgłoszenie jest niezgodne z zasadami regulaminu konkursu. Wysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik potwierdza, że są to jego własne prace, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. Wszyscy uczestnicy muszą respektować regulamin FIAP i FRP. Wszystkie części obrazu muszą być sfotografowane przez autora, który posiada prawa autorskie do wszystkich nadesłanych prac. Prace konkursowe muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika na emulsji światłoczułej lub w technologii cyfrowej (zdjęcia muszą zostać wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło). Przysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik pozwala organizatorom na reprodukcję wszystkich lub części przesłanych materiałów bez opłat do publikacji w materiałach reklamowych, katalogu pokonkursowym, na stronie internetowej i/lub w innych mediach związanych z konkursem.

Akceptacja
Jedynym aktem przekazania swoich zdjęć lub plików do salonu pod patronatem FIAP i FRP, uczestnik akceptuje bez wyjątku i bez zastrzeżeń, że przesłane zdjęcia są jego własnością mogą być zbadane przez FIAP w celu ustalenia, czy są one zgodne z przepisami i definicjami FIAP, nawet jeśli uczestnik nie jest członkiem FIAP; że FIAP użyje wszelkich dostępnych środków dla tego przedsięwzięcia; że każda odmowa współpracy z FIAP lub każda odmowa przedłożenia oryginalnych plików, które zostały przechwycone przez kamerę, lub nieprzedstawienie wystarczających dowodów, zostanie ukarana przez FIAP oraz że w przypadku sankcji wynikających z nieprzestrzegania przepisów FIAP, nazwa uczestnik zostanie zwolniony w dowolnej formie przydatnej do poinformowania o naruszeniach zasad. Zaleca się pozostawienie danych EXIF w przesłanych plikach nienaruszonych w celu ułatwienia ewentualnych badań. Uczestnicy automatycznie zgadzają się na powyższe warunki z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie i wyrażają zgodę na współpracę przy każdym dochodzeniem.

Opis tematu konkursowego
Jarosław to miasto położone w południowo-wschodniej części Polski, które w XVI i XVII w. przeżywało swój rozkwit. Niegdyś przebiegało tu kilka szlaków kupieckich. Zjazdy kupieckie w Jarosławiu odbywały się cztery razy w roku. Najdłuższy trwał przez cały sierpień i był słynnym oraz ważnym wydarzeniem w ówczesnej Europie. Jarmarki przyciągały rzesze kupców i grajków ulicznych, swoimi produktami handlowali garncarze i rzemieślnicy. Stragany uginały się pod ilością towarów, a można było na nich znaleźć m.in.: sól, pszenicę, przyprawy korzenne, znakomite tkaniny, skóry, biżuterię, czy bursztyn. Produkty transportowane były karawanami w rozmaitych kufrach, nosidłach, sakwach, przewożono je też drogą wodną. Pragniemy zainspirować uczestników Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Kuferek 2022” tradycją kupiecką Jarosławia i świata, obrazem kolorowych straganów, jak również wyobrażeniem o gwarnych, tętniących życiem i pełnych zapachów ulicach. W fotografiach nawiązujących do tematu przewodniego pod tytułem ,,JARMARK” artyści mogą zawrzeć najczęściej spotykane jego aspekty: rzemiosło, transport, handel, sztukę, jadło, życie nocne jarmarków, itp. na wszystkich kontynentach świata. Uczestnik może zgłosić cztery (4) fotografie cyfrowe wykonane dowolną techniką.

Kategoria:
JARMARK (tradycyjne targowisko) – cztery (4) fotografie Forma zgłoszenia Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG i nie może przekraczać 1920x1080 pikseli. Zdjęcie (na którym nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator) musi być w profilu RGB (bez CMYK). Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB. Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie konkursowej www.jaroslaw-kuferek.pl i za jej pomocą przesłać zdjęcia klikając w zakładkę „regulamin”. Każdy uczestnik po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł (który wpisujemy na czarnej linii) w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), wtedy otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa. Każdy z zakwalifikowanych uczestników po obradach jury otrzyma wiadomość e-mail z kartą zawierającą wynik procentowy i link z listą nagrodzonych uczestników. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: www.jaroslaw-kuferek.pl


Opłata wpisowa
Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi dla uczestników z Polski: 45 PLN płatne przez PayPal fotokuferek@interia.pl lub na konto bankowe. Dla uczestników z innych krajów: 10 € płatne tylko przez PayPal fotokuferek@interia.pl Szczegóły transakcji Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki Pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław Numer konta bankowego: 61 1240 2571 1111 0010 8808 9956 (PEKAO S.A.) Tytuł transakcji: K22

Jury

 • TOMASZ SOBCZAK (Polska) - przewodniczący jury
 • TEFIK ILERI (Cypr)
 • HUUB BINK (Holandia)

Każdy juror ma do dyspozycji ekran o przekątnej co najmniej 15 cali i podczas projekcji ogólnej co najmniej 42 cale. Obrazy uczestników nie będą przedstawiane sędziom kolejno. Fotografie będą dystrybuowane w rundach oceniania w sekcji „JARMARK”.

 Harmonogram (DD. MM. RRRR)

 • Otwarcie konkursu: 30.10.2021
 • Zamknięcie konkursu: 13.05.2022
 • Ocena prac: 29.05.2022
 • Wyniki konkursowe: do 05.06.2022 r.
 • Wystawa: 24.08.2022r.

Ostateczny termin dostarczenia nagród: 31.12.2022r. Wyniki zostaną ogłoszone bezzwłocznie po zakończeniu obrad i opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.jaroslaw-kuferek.pl i https://theiaap.com/kuferek/ Wystawa Organizator wydrukuje nagrodzone fotografie we własnym zakresie do 24.08.2022 (data wystawy). Katalog w formacie PDF będzie od tego dnia dostępny do pobrania na stronie internetowej Organizatora. Nagrody zostaną wręczone autorom w Jarosławiu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na Jarosławskich Dniach Sztuki - 24 sierpnia 2022 roku.

Nagrody

 • FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, niebieska odznaka dla najlepszego autora, który osiągnął największą ilość akceptacji, sześć specjalnych wstążek (HM)
 • FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
 • IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, sześć specjalnych wstążek 

Postanowienia ogólne
W celu popularyzacji imprezy organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu, w prasie, telewizji (oraz przez patronów medialnych konkursu), na stronie internetowej organizatora oraz na fanpage’u organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Wysyłając własne zdjęcia lub pliki na wystawę pod patronatem FIAP, uczestnik akceptuje dobrowolnie i bez wyjątku możliwość sprawdzenia nadesłanych obrazów przez FIAP pod kątem zgodności z przepisami FIAP, również w przypadku, gdy uczestnik nie jest członkiem FIAP. Uczestnik akceptuje także możliwość użycia przez FIAP dowolnych metod w celu sprawdzenia zgodności plików z regulaminem oraz fakt, iż jakakolwiek odmowa współpracy z FIAP, odmowa przedłożenia oryginałów plików zarejestrowanych aparatem fotograficznym lub niedostarczenie odpowiednich dokumentów skutkować będzie nałożeniem przez FIAP sankcji z tytułu niezastosowania się do regulaminu FIAP. Imię i nazwisko uczestnika zostanie udostępnione w celu poinformowania o naruszeniu regulaminu. Zaleca się pozostawienie oryginalnych danych EXIF w nadesłanych plikach w celu ułatwienia ich ewentualnej analizy.

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Krzysztof Peszko, tel.: +48 608747098 e-mail: fotokuferek@interia.pl Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pl. Adama Mickiewicza 6, Jarosław, Polska