Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaAktualnościMuzykaKoncert Galowy Festiwalu ,,Serce w plecaku 2022

Muzyka

13.11.2022

Koncert Galowy Festiwalu ,,Serce w plecaku 2022"

W sali widowiskowej JOKiS 13 listopada br. odbył się Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego ,,Serce w plecaku 2022". Przesłuchania przeprowadzone zostały w dniu poprzednim i uczestniczyło w nich: 44 podmioty wykonawcze (37 solistów, 7 zespołów), w sumie 104 osoby. Komisja oceniająca wyłoniła spośród nich laureatów festiwalu (protokół komisji w załaczeniu).

Koncert został zatytułowany: Motywy polskie - Niech się Pani pomodli, gdyż ta partyzancka piosenka powtarzała się najczęściej. Gościem Honorowym była Pani Jadwiga Spiradek, córka M. Zielińskiego. Koncert poprowadzili Barbara Wilk i Andrzej Zgryźniak. Na wstępie przybliżyli widowni założenia festiwalu. Przywitali, przedstawili i pozdrowili Organizatorów, Patronów, Oficjalnych Gości. Przywitali Laureatów Festiwalu i Publiczność zainteresowaną patriotycznym repertuarem. Odczytane zostało przesłanie Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który nie mogąc uczestniczyć w imprezie wyraził zadowolenie, że ,,może patronować przedsięwzięciu mającemu tak wysoki poziom artystyczny i piękny przekaz ideowy”. Piosenkę ,,Serce w plecaku” określił jako ,,jeden z najpopularniejszych żołnierskich szlagierów, śpiewany na frontach II wojny światowej, w kraju, za granicą, w oddziałach leśnych, w więzieniach, obozach”. Nazwał ją ,,manifestem wiary w czystą, pełną poświęcenia miłość, której symbolem było ,,wyrwane serce” i która po dzień dzisiejszy wzrusza". Kończąc przesłanie życzył ,,wszystkim uczestnikom tego pięknego przedsięwzięcia wielu wzruszeń, a jego laureatom satysfakcji z osiągniętego sukcesu” (przesłanie w załączeniu).

Po czym nastąpiła ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień laureatom wg werdyktu jury. Nagrody finansowe zostały przyznane przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu (nagroda dla jednego z zespołów o znaczącej wartości). Nagrody Specjalne (o charakterze rzeczowym) ufundowali: Starosta Jarosławski, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Jarosław. Honorową Statuetkę dla najlepszej solistki w najmłodszej kategorii ofiarował Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili soliści i zespoły (w sumie 20 podmiotów wykonawczych). Niestety ramy czasowe i tak stosunkowo długiego koncertu nie pozwoliły na zaprezentowanie się wszystkim, za co Organizatorzy przepraszają.

W czasie przyszłorocznej edycji Festiwalu będziemy świętować 90-lecie powstania piosenki ,,Serce w plecaku". Już dziś zapraszamy wykonawców i publiczność. 

Przebieg koncertu został rzetelnie udokumentowany (linki do fotorelacji i filmów w załączeniu poniżej).

Organizatorzy Festiwalu: Urząd Miasta Jarosławia, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Jarosław.

Patronaty Honorowe: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia, Dowódca Garnizonu Jarosław, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Linki:

wręczenie nagród laureatom

koncert

fotografie Kacpra Loca

filmik

cały film

relacja PR Rzeszów

Andrzej Zgryźniak
(Aktualizacja: 20.12.2022 17:18)
Galeria zdjęć
Dyrektor JOKiS Elżbieta Śliwińska - Dąbrowska i Barbara Wilk.
Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot wręcza nagrody Zespołowi AXA z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Mjr Marek Giec, Z-ca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu, reprezentujący Garnizon Jarosław, wręcza Julii Jakubczak z Klubu 5 BSP w Przemyślu Honorową Statuetkę Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Ppor. Maciej Kołodziej, reprezentujący Garnizon Jarosław, wręcza dyplom przedstawicielce Zespołu ILUZJON z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Przewodniczący Zarządu Fundacji Zielińskich Marek Puzio wręcza dyplom Zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu.
Pani Jadwiga Spiradek wręcza dyplom Oliwii Wróbel z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Agnieszka Wywrót, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jarosławia wręcza dyplom Emilii Śliwie z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
Magdalena Cisek-Skiba Radna Rady Miasta Jarosławia wręcza dyplom Natalii Sałuce z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Monika Broszko, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia wręcza dyplom Aleksandrze Baryckiej z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
Dyrektor Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska wręcza dyplom Agacie Widlarz z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.
Zespół NSF z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Zespół AXA Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Zespół ILUZJON z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Zespół NUTY z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu.
Zespół BEMOL z Miejskiego Ośrodka Kultury im. O. Kolberga w Przeworsku.
Prowadzący Barbara Wilk i Andrzej Zgryźniak.