Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaAktualnościPlastykaZapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.

Plastyka

11.10.2023

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.
 
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest ,,Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych.
W każdej kategorii:
 I nagroda wynosi 2000 PLN,  
 II nagroda – 1000 PLN,  
 III nagroda – 500 PLN.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej konkursu:

Jeśli po zapoznaniu się z regulaminem konkursu nadal będziecie mieć pytania kierujcie je drogą mailową pod adres:

Zgłoszenia trwają do 19 listopada 2023 r. 


Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych w wieku klasy I-VIII;

Celem akcji jest: 

  1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
  2.  Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
  4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
  5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
  6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
  8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

Na czym polega akcja?

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.  Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

a.       rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;

b.      uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;

c.       uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

Harmonogram akcji:

·         Do 19 listopada 2023 r. - przesyłanie prac konkursowych

·         5 grudnia 2023 r. - rozstrzygnięcie konkursu,  koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.00.

Organizatorami konkursu są:

1.  Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
2.  Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
3.  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
4.  Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
5.  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
6.  Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie.
7.  Niepubliczne przedszkole ss. Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Lublinie.
8.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.
9.  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

 

Marzena Stęc
(Aktualizacja: 11.10.2023 15:40)