Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZapowiedziKacperek - przegląd form teatralnych

Zapowiedzi

Kacperek - przegląd form teatralnych

I. Organizator:

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

II. Cele Przeglądu:

- prezentacja artystycznych dokonań amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,

- wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu teatralnego zespołów i instruktorów,

- inspirowanie w kierunku poszukiwań repertuarowych i środków wyrazu artystycznego,

- rozwijanie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.

III. Termin i miejsce imprezy:

21-22.05. 2024 r., godz. 9.00

Sala widowiskowa JOKiS.

IV. Zasady uczestnictwa:

- w Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły teatralne działające w szkołach, świetlicach,

ośrodkach kultury itp. województwa podkarpackiego (instytucję może reprezentować tylko

jeden zespół),

- organizatorzy pozostawiają zespołom całkowitą swobodę w doborze formy i konwencji

zgłaszanych przedstawień,

- czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut, natomiast montażu na scenie 10 minut,

- oceny zespołów dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora, która

przyzna Nagrody Główne: „Złote, Srebrne i Brązowe Trzewiczki Szczęścia”, wyróżnienia

oraz Nagrodę Specjalną „Jarosławski Kacperek 2024” w dwóch kategoriach:

szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

V. Uwagi końcowe:

- organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną

spektakli,

- warunkiem zakwalifikowania się zespołu jest dokładne wypełnienie karty zgłoszenia

wraz z oświadczeniem i dostarczenie do 10.05.2024 r., na adres:

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki Pl. A. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław lub

e-mail: a.sroka@mok-jar.pl

- liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

- zespoły przyjeżdżają na koszt własny,

- informacje dodatkowe: Anna Sroka - Kierownik Wydarzeń Artystycznych i Promocji, tel. 16 621 44 34

Podczas imprezy odbędą się warsztaty w formie konsultacji z fachowcami.

Podsumowanie Przeglądu i wręczenie nagród nastąpi 22.05.2024 r.

Marzena Stęc
(Aktualizacja: 18.04.2024 13:35)
Pliki do pobrania