Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaPrzeglądy, konkursy, festiwale

 

 

 

Fascynujący świat kultury i sztuki w nowoczesnej odsłonie!!!
tel: 16 736 36 16

 

 

 

Rozliczenia transakcji
przeprowadzane są
za pośrednictwem
Dotpay.pl

JOKiS należy do sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych

Zadanie pn. Kontynuacja modernizacji

budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
w ramach Programu

Infrastruktura domów kultury

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”.

Cyfryzację kina IKAR dofinansowało

.

 

.

 


 


Przeglądy, konkursy, festiwale

Cóż za temperament szalony! Wokół Gabrieli Zapolskiej

Zapraszamy na wydarzenia w ramach Festiwalu!

18 listopada 2021 godz.16.00

Spotkanie autorskie z Jarosławem Molendą pt.Gabriela Zapolska i niepospolite kobiety z jej epoki.

Księgarnia Jarosławski Kuferek Artystyczny – ul. Rynek 6.

 18 listopada  - 19 grudnia 2021

Odnaleźć Zapolską - warsztaty informacyjno-bibliograficzne,organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, odbędą się w szkołach średnich z terenu powiatu jarosławskiego.

 18 listopada  - 19 grudnia 2021

Wystawa edukacyjna Gabriela Zapolska w zbiorach bibliotek. Wystawie towarzyszy zestawienie bibliograficzne na stronach internetowych bibliotek.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, os. Armii Krajowej 21; Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, ul. ks. Jakuba Makary 1.

 18 listopada  - 19 grudnia 2021

Spotkania z Gabrielą Zapolską - edukacja czytelnicza i teatralna.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, ul. ks. Jakuba Makary 1.

 30 listopada 2021 godz. 10.00

Dulszczyzna we współczesnym świecie - rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

Konkurs plastyczny inspirowany Gabrielą Zapolską - rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac (eksponowana do 19 grudnia 2021 r.)

Moralność Pani Dulskiej - fragmenty sztuki w wyk. Teatru Baccalaureus.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, ul. ks. Jakuba Makary 1.

 7 grudnia 2021 godz. 10.00

Każda dama wachlarz ma - konkurs plastyczny na wykonanie wachlarza inspirowanego modą XX w., skierowany do uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie konkursu.

Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Rynek 1 (ratusz).

 8 grudnia 2021 godz. 10.00

Atrybut wielkiej damy - konkurs plastyczny na wykonanie kapelusza inspirowanego modą XX w., skierowany do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie konkursu.

Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Rynek 1 (ratusz).

 19 grudnia 2021 godz. 17.00

Moralność pani Dulskiej - spektakl Gabrieli Zapolskiej w wyk. Teatru Fredreum w Przemyślu, reż. Krystyna Maresch - Knapek.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, sala widowiskowa - wstęp wolny. (Obowiązują wejściówki do odebrania w administracji JOKiS).

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Jarosławski.

Organizatorzy: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki,  Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu.

Partnerzy: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Patronat Medialny: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, POD24info – Telewizja Internetowa, Gazeta Codzienna ,,Nowiny”, Nowiny24.pl, Tygodnik ,,Życie Podkarpackie”, ,,Ekspres Jarosławski”, ,,Gazeta Jarosławska”, jaroslawinfo.pl 

,,JAROSŁAWSKI KUFEREK 2022"

www.jaroslaw-kuferek.pl

kuferek (theiaap.com)

Warunki uczestnictwa
Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Zgłoszenie uczestnika może zostać odrzucone, jeżeli organizator lub jego przedstawiciel uzna, iż zgłoszenie jest niezgodne z zasadami regulaminu konkursu. Wysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik potwierdza, że są to jego własne prace, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. Wszyscy uczestnicy muszą respektować regulamin FIAP i FRP. Wszystkie części obrazu muszą być sfotografowane przez autora, który posiada prawa autorskie do wszystkich nadesłanych prac. Prace konkursowe muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika na emulsji światłoczułej lub w technologii cyfrowej (zdjęcia muszą zostać wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło). Przysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik pozwala organizatorom na reprodukcję wszystkich lub części przesłanych materiałów bez opłat do publikacji w materiałach reklamowych, katalogu pokonkursowym, na stronie internetowej i/lub w innych mediach związanych z konkursem.

Akceptacja
Jedynym aktem przekazania swoich zdjęć lub plików do salonu pod patronatem FIAP i FRP, uczestnik akceptuje bez wyjątku i bez zastrzeżeń, że przesłane zdjęcia są jego własnością mogą być zbadane przez FIAP w celu ustalenia, czy są one zgodne z przepisami i definicjami FIAP, nawet jeśli uczestnik nie jest członkiem FIAP; że FIAP użyje wszelkich dostępnych środków dla tego przedsięwzięcia; że każda odmowa współpracy z FIAP lub każda odmowa przedłożenia oryginalnych plików, które zostały przechwycone przez kamerę, lub nieprzedstawienie wystarczających dowodów, zostanie ukarana przez FIAP oraz że w przypadku sankcji wynikających z nieprzestrzegania przepisów FIAP, nazwa uczestnik zostanie zwolniony w dowolnej formie przydatnej do poinformowania o naruszeniach zasad. Zaleca się pozostawienie danych EXIF w przesłanych plikach nienaruszonych w celu ułatwienia ewentualnych badań. Uczestnicy automatycznie zgadzają się na powyższe warunki z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie i wyrażają zgodę na współpracę przy każdym dochodzeniem.

Opis tematu konkursowego
Jarosław to miasto położone w południowo-wschodniej części Polski, które w XVI i XVII w. przeżywało swój rozkwit. Niegdyś przebiegało tu kilka szlaków kupieckich. Zjazdy kupieckie w Jarosławiu odbywały się cztery razy w roku. Najdłuższy trwał przez cały sierpień i był słynnym oraz ważnym wydarzeniem w ówczesnej Europie. Jarmarki przyciągały rzesze kupców i grajków ulicznych, swoimi produktami handlowali garncarze i rzemieślnicy. Stragany uginały się pod ilością towarów, a można było na nich znaleźć m.in.: sól, pszenicę, przyprawy korzenne, znakomite tkaniny, skóry, biżuterię, czy bursztyn. Produkty transportowane były karawanami w rozmaitych kufrach, nosidłach, sakwach, przewożono je też drogą wodną. Pragniemy zainspirować uczestników Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Kuferek 2022” tradycją kupiecką Jarosławia i świata, obrazem kolorowych straganów, jak również wyobrażeniem o gwarnych, tętniących życiem i pełnych zapachów ulicach. W fotografiach nawiązujących do tematu przewodniego pod tytułem ,,JARMARK” artyści mogą zawrzeć najczęściej spotykane jego aspekty: rzemiosło, transport, handel, sztukę, jadło, życie nocne jarmarków, itp. na wszystkich kontynentach świata. Uczestnik może zgłosić cztery (4) fotografie cyfrowe wykonane dowolną techniką.

Kategoria:
JARMARK (tradycyjne targowisko) – cztery (4) fotografie Forma zgłoszenia Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG i nie może przekraczać 1920x1080 pikseli. Zdjęcie (na którym nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator) musi być w profilu RGB (bez CMYK). Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB. Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie konkursowej www.jaroslaw-kuferek.pl i za jej pomocą przesłać zdjęcia klikając w zakładkę „regulamin”. Każdy uczestnik po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł (który wpisujemy na czarnej linii) w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), wtedy otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa. Każdy z zakwalifikowanych uczestników po obradach jury otrzyma wiadomość e-mail z kartą zawierającą wynik procentowy i link z listą nagrodzonych uczestników. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: www.jaroslaw-kuferek.pl


Opłata wpisowa
Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi dla uczestników z Polski: 45 PLN płatne przez PayPal fotokuferek@interia.pl lub na konto bankowe. Dla uczestników z innych krajów: 10 € płatne tylko przez PayPal fotokuferek@interia.pl Szczegóły transakcji Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki Pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław Numer konta bankowego: 61 1240 2571 1111 0010 8808 9956 (PEKAO S.A.) Tytuł transakcji: K22

Jury

 • TOMASZ SOBCZAK (Polska) - przewodniczący jury
 • TEFIK ILERI (Cypr)
 • HUUB BINK (Holandia)

Każdy juror ma do dyspozycji ekran o przekątnej co najmniej 15 cali i podczas projekcji ogólnej co najmniej 42 cale. Obrazy uczestników nie będą przedstawiane sędziom kolejno. Fotografie będą dystrybuowane w rundach oceniania w sekcji „JARMARK”.

Harmonogram (DD. MM. RRRR)

 • Otwarcie konkursu: 30.10.2021
 • Zamknięcie konkursu: 13.05.2022
 • Ocena prac: 29.05.2022
 • Wyniki konkursowe: do 05.06.2022 r.
 • Wystawa: 24.08.2022r.

Ostateczny termin dostarczenia nagród: 31.12.2022r. Wyniki zostaną ogłoszone bezzwłocznie po zakończeniu obrad i opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.jaroslaw-kuferek.pl i https://theiaap.com/kuferek/ Wystawa Organizator wydrukuje nagrodzone fotografie we własnym zakresie do 24.08.2022 (data wystawy). Katalog w formacie PDF będzie od tego dnia dostępny do pobrania na stronie internetowej Organizatora. Nagrody zostaną wręczone autorom w Jarosławiu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na Jarosławskich Dniach Sztuki - 24 sierpnia 2022 roku.

Nagrody

 • FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, niebieska odznaka dla najlepszego autora, który osiągnął największą ilość akceptacji, sześć specjalnych wstążek (HM)
 • FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
 • IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, sześć specjalnych wstążek 

Postanowienia ogólne
W celu popularyzacji imprezy organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu, w prasie, telewizji (oraz przez patronów medialnych konkursu), na stronie internetowej organizatora oraz na fanpage’u organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Wysyłając własne zdjęcia lub pliki na wystawę pod patronatem FIAP, uczestnik akceptuje dobrowolnie i bez wyjątku możliwość sprawdzenia nadesłanych obrazów przez FIAP pod kątem zgodności z przepisami FIAP, również w przypadku, gdy uczestnik nie jest członkiem FIAP. Uczestnik akceptuje także możliwość użycia przez FIAP dowolnych metod w celu sprawdzenia zgodności plików z regulaminem oraz fakt, iż jakakolwiek odmowa współpracy z FIAP, odmowa przedłożenia oryginałów plików zarejestrowanych aparatem fotograficznym lub niedostarczenie odpowiednich dokumentów skutkować będzie nałożeniem przez FIAP sankcji z tytułu niezastosowania się do regulaminu FIAP. Imię i nazwisko uczestnika zostanie udostępnione w celu poinformowania o naruszeniu regulaminu. Zaleca się pozostawienie oryginalnych danych EXIF w nadesłanych plikach w celu ułatwienia ich ewentualnej analizy.

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 
Krzysztof Peszko, tel.: +48 608747098 e-mail: fotokuferek@interia.pl Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki Plac Mickiewicza 6.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:   lub tel. 16 300 00 25


Pliki do pobrania:


TYLKO JEDNO ZDJĘCIE - JUST ONE PHOTO 2021

Tylko Jedno Zdjęcie - Just One Photo 2021

Wernisaż wystawy połaczony z wręczeniem nagród laureatom 20 listopada 2021 godz. 15.00
Galeria Projektor Sztuki JOKiS (Hol Kina IKAR).

Międzynarodowy Salon Fotografii ,,Tylko Jedno Zdjęcie 2021", organizowany przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pod Patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia,  Fotoklubu RP, FIAP, IPPA. PSA.
 Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na: 
http://www.tylkojednozdjecie.pl/

NAGRODY:

FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, odznaka dla najlepszego autora, wstążki
PSA: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, wstążki

JURY:
Małgorzata Dołowska AFRP,
Marcin Bawiec EFIAP
Tomasz Sobczak AFRP, EFIAP

KURATOR KONKURSU:

Krzysztof Peszko

tel. 16 300 00 25

e-mail: Krzysztofp@mok-jar.pl

http://www.tylkojednozdjecie.pl/

https://theiaap.com/onephoto/

 


 

Ogólnopolski Festiwal Teatrów "drobny".

Ogólnopolski Festiwal Teatrów "drobny".

19 – 20 listopada 2021 r.


Ważne!
Kartę zgłoszeniową należy wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami. Przesyłając zgłoszenia w wersji elektronicznej (także skan), prosimy o zapisanie pliku w formacie. PDF oraz podpisanie go imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zapis spektaklu można dostarczyć na dowolnym nośniku pamięci (np. pendrive, płyta CD/DVD) lub przesłać za pomocą serwisów internetowych umożliwiających udostępnianie plików (np. Dysk Google, WeTransfer).

Dwa zdjęcia wykonawcy w formacie JPG powinny zostać przesłane mailowo wraz ze zgłoszeniem lub zamieszczone na nośniku pamięci razem z nagraniem. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagraniem spektaklu oraz zdjęciem wykonawcy należy przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną do 22 października 2021 r. na adres:
                                          Ogólnopolski Festiwal Teatrów „drobny”
                                             Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki ,
                                                            Pl. A. Mickiewicza 6
                                                              37-500 Jarosław
                                                      e mail : a.sroka@mok-jar.pl
O kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie w terminie do 29 października 2021 r. Informacje o zakwalifikowanych spektaklach będą zamieszczone również na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.

Zespoły zakwalifikowane maja obowiązek do 8 listopada 2021 r. uregulowanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 170 zł/od osoby płatna przelewem na konto Organizatora:
Bank Pekao S.A. : 61 1240 2571 1111 0010 8808 9956
W tytule prosimy wpisać : „Opłata wpisowa Drobny 2020” + nazwa zespołu + ilość osób
- W ramach akredytacji Organizator zapewnia 1 nocleg w terminie: 19/20 listopada 2020r. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacje,
Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników, omówień spektakli i rozdania nagród. !
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
- Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
Koordynatorem festiwalu jest Anna Sroka lub Paweł Sroka, tel .16 621 44 34 lub 530 39 07 39, a.sroka@mok-jar.pl

XIX Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego

Zapraszamy do udziału w XIX Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyńskiego. Uczestnicy tegorocznej edycji będą recytowali zarówno wiersze J. Hordyńskiego jak i znanej przemyskiej poetki Teresy Paryny. 

Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

- Burmistrz Miasta Jarosławia

-  Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

- Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

- Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

 Pod  patronatem:

-   Starosty Powiatu Jarosławskiego

-   Wojewody Podkarpackiego

-  Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Patronat medialny:

-    „Gazeta Jarosławska”

TERMINY:
do 5 października 2021 r.  – zgłoszenia do udziału w konkursie, wraz z tekstami, należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Jarosławia
Wydział Oświaty i Sportu, 
Rynek 6, 37-500 Jarosław

15 października 2021 r. o godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury i Promocji  w Jarosławiu, Rynek 5 /sala lustrzana/.  

22 października 2021 r. o godz. 10.00 - uroczyste podsumowanie konkursu.

W załączeniu materiał dotyczący J. Hordyńskiego i T. Paryny oraz regulamin, karta zgłoszenia i inne załączniki.

Przegląd Piosenki i Poezji Kresowej 2021

Jaroslawski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Miłosników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu

zapraszają na

Przegląd Piosenki i Poezji Kresowej 2021

szczegóły w regulaminie ! 

Pliki do pobrania:

Lato - cztery pory roku w mojej dzielnicy

Zapraszamy do udziału w letniej edycji kokursu fotograficznego "Cztery pory roku w mojej dzielnicy".

Należy wysłać maksymalnie dwie fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i klauzulą (bez własnoręcznego podpisu zgłoszenie jest nie ważne).

Szczegóły w regulaminie konkursu (załącznik).

termin nadsyłania fotografii -  24 września 2021!

Wawrzynek

 Wawrzynek - konkurs recytatorski wierszy o jesieni

Organizatorem konkursu jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
Uczestnik przygotowuje jeden utwór literacki (poezję, prozę), tematem i nastrojem nawiązującym do tematu jesieni.
Celem konkursu jest wspieranie zainteresowań artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prezentacje oceniane będą w następujących kategoriach: klas I-III, klas IV–VI,klas VII - VIII

Wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku (scany lub zdjęcia) i przesłanie do 15 października 2021 roku na adres e-mail: a.sroka@mok-jar.pl
Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 października 2021 r.

Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Koordynator konkursu: Anna Sroka, tel 16 621 44 34


Konkursy ! Pisanka wielkanocna i Wiosna Jarosławska Piękna Pani

afisz informujący o konkursach: Najładniejsza jarosławska e-Pisanka", "Wiosna Jarosławska Piękna Pani" | Fot. JOKiS

Konkurs PISANKA WIELKANOCNA adresowany jest do:

a) dzieci z jarosławskich przedszkoli
b) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
c) osób dorosłych,  mieszkańców z terenu miasta Jarosław, wyrażających chęć udziału
w konkursie.
Konkurs jest bezpłatny.
Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie swojej pracy jako załącznik do wiadomości, wykonanej samodzielnie. Zabrania się wysyłania zdjęć prac innych osób, liczymy na uczciwość J Zdjęcie powinno być opisane. (Imię, Nazwisko, Nazwa instytucji). Brak takiego opisu spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Na fotografii nie powinny znajdować się  wizerunki osób.
Praca powinna zawierać elementy nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych.
Mile widziane będą prace przestrzenne na wydmuszce, jajku styropianowym, akrylowym z użyciem gotowych elementów (bibuła, koraliki, wstążki, piórka, sznurek, wosk itp.)
 z elementem kojarzącym się z naszym miastem.
Uczestnik wysyłając zdjęcie do konkursu, powinien posiadać pełne prawa autorskie do niego.
Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail: 
w terminie do 19 marca 2021 r.

Konkurs WIOSNA JAROSŁAWSKA PIEKNA PANI
 adresowany jest do dzieci i młodzieży z jarosławskich przedszkoli i szkół
z terenu miasta Jarosławia i okolic, wyrażających chęć udziału w konkursie.
Konkurs jest bezpłatny. 
Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie swojej pracyjako załącznik do wiadomości, wykonanej samodzielnie. Zabrania się wysyłania zdjęć prac innych osób, liczymy na uczciwość :) Zdjęcie powinno być opisane. (Imię, Nazwisko, Nazwa instytucji). Brak takiego opisu spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Na fotografii nie powinny znajdować się  wizerunki osób. 
Mile widziana będzie praca w formie kukiełki, laleczki nie większej niż 30 cm. wykonanej z użyciem ekologicznych materiałów (sznurek, płótno, bawełna). 
Uczestnik wysyłając zdjęcie do konkursu, powinien posiadać pełne prawa autorskie do niego.Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail: paniwiosna.jokis@interia.pl 
w terminie do 23 marca 2021 r.


XXX Podkarpacki Festiwal Piosenki - Śpiewaj razem z nami - Online

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie piosenki "Śpiewaj razem z nami" - eliminacje powiatowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

· w Przeglądzie mogą brać udział tylko soliści;

· wiek uczestników nie może przekraczać 25 lat ,

· każdy uczestnik  nagrywa w formie mp4 dwa utwory, o różnym charakterze,  stosowne do wieku o łącznym czasie do 10 minut;

·  każdy utwór podpisany w osobnym pliku,

· dopuszcza się jeden utwór w jęz. obcym, drugi w jęz. polskim

· dopuszcza się własne kompozycje, aranżacje,

 - linia melodyczna dopuszczalna jedynie w najmłodszej kategorii solistów;

 · w przypadku przekroczenia limitu wieku (liczy się rok urodzenia), uczestnik nie zostanie dopuszczony do Przeglądu

· decyzją jury przeglądu powiatowego do finału konkursu może być zakwalifikowanych maksymalnie 5 solistów z każdej kategorii

- nagranie wideo w formie mp4, karty zgłoszenia wraz z wypełniona klauzulą informacyjną  prosimy przesłać za pomocą platformy internetowej We Transfer na adres   do 12 marca  2021r.

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

ROK POETÓW - ROK POEZJI

Eliminacje powiatowe w Jarosławiu.
12 kwietnia godz. 16.00
Sala widowiskowo-kinowa JOKiS

KONKURS JEST IMPREZĄ DLA AMATORÓW – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

Zgłoszenia do 7 kwietnia.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie: www.tkt.art.pl

Zapraszamy.

Pliki do pobrania:

Zima - konkurs Cztery Pory Roku w Mojej Dzielnicy

Afisz informujący o konkursie | Fot. JOKiS

Ruszyła zimowa edycja konursu fotograficznego" CZTERY PORY ROKU W MOJEJ DZIELNICY" !
Zachęcamy do fotografowania swoich dzielnic w zimowym klimacie .

Zdjęcia należy przesłać na adres 
 w terminie do 19 marca 2021r.
W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy wszystkich dzielnic Jarosławia bez względu na wiek (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

Na autorów najciekawszych fotografii czekają nagrody!

Konkurs objęty jest Patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha.

szczegóły w reglaminie (załącznik)

Jarosławskie koty - konkurs

Afisz informujący o konkursie "Jarosławskie koty" | Fot. JOKiS

V EDYCJA KONKURSU JAROSŁAWSKIE KOTY

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu poświęconego kotom, adresowanego do wszystkich osób – sympatyków i właścicieli kotów.

Ponieważ ubiegłoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem Państwa, nie omieszkamy sądzić,

że i w tym roku prześlą Państwo do nas zdjęcia swoich pupili.


Zdjęcia (w formie załącznika) należy przesyłać do 3 lutego 2021 r . do godz. 18.00

na adres e-mail:  

Zdjęcie powinno być opisane (imię kotka, autor zdjęcia). Brak takiego opisu spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Na fotografii nie powinny znajdować się wizerunki osób.


Wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia zostaną zamieszczone na naszym profilu FB najpóźniej 5 lutego 2021 r.

Głosowanie trwa do 8 lutego 2021 r. do godz. 12.00

Zwycięży to zdjęcie, które zdobędzie największą liczbę polubień.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na naszej stronie www.mok-jar.pl 


Konkursy muzyczne, teatralne i plastyczne na czas ferii z kulturą JOKiS 2021

KOLORY ZIMY- konkurs plastyczny

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym KOLORY ZIMY!

Co trzeba zrobić?

Wykonać fantastyczny, kolorowy kolaż inspirowany zimą!

Wasze prace wraz z opisem (imię, nazwisko, wiek) przesyłajcie na adres e-mail: 

 konkurs trwa od 12 do 19 stycznia 2021 roku.

 Na najciekawsze prace czekają nagrody!Odgłosy zimy - konkurs Online

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmiku (od 30 sekund do 3 minut), który zawierał będzie charakterystyczne odgłosy zimy (np. chodzenie po śniegu, wiatr, skrzypienie mrozu, itd.).
Zachęcamy, by uruchomić wyobraźnię i za pomocą dźwięku opowiedzieć historię, której tłem jest mroźny krajobraz.

W filmiku nie można użyć gotowej ścieżki mp3 (piosenki, odgłosów, itd.), których autorem nie jest uczestnik.

Prezentacja powinna zawierać wyłącznie efekty wykonywane na żywo.

Organizator dopuszcza wykorzystanie odgłosów pochodzących wyłącznie z wykonanych samodzielnie, „domowych instrumentów”, przedmiotów codziennego użytku, własnego głosu, rozmaitych materiałów, które pomogą wytworzyć dany efekt (np. zgniatanie kartki papieru).

Filmik powinien być wykonany w domowej przestrzeni, bez wykorzystania specjalistycznego sprzętu – nie dopuszcza się żadnej obróbki obrazu i dźwięku. Do nagrania wystarczy telefon komórkowy.

Filmik należy przesłać na adres e-mail: ferie.jokis@interia.pl

Najlepsze filmiki wyłoni jury powołane przez Organizatora oraz zdecyduje o częściach utworu, które zostaną wykorzystane do publikacji, a także przyzna nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych filmików. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.01.2021 r.

  

"Świąteczna karawana" - konkurs online!

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie online na najciekawszą figurkę (figurki) nawiązującą do Orszaku Trzech Króli.

Stwórz za pomocą plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej, papier mache (masa papierowa) figurki nawiązujące do Orszaku Trzech Króli !
Mogą oczywiście pojawić się królowie, święta rodzina, postacie historyczne, aniołki, diabełki, zwierzątka :)

Jak zwykle prace oceni jury  a najwspanialsze orszakowe figurki zostaną nagrodzone!

Wasze prace wraz z opisem (imię , nazwisko, wiek) przesyłajcie na adres e-mail: 
nasz konkurs trwa od 6 do 13 stycznia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 stycznia 2021 roku. Informacja o pracach nagrodzonych pojawi się na naszej stronie internetowej www.mok-jar.pl oraz na naszym profilu fb.

Życzymy wam powodzenia i wspaniałej pracy!


„ZIMOWE KREACJE” – KONKURS ONLINE
na najbardziej oryginalną kreację artystyczną zimy.

Zmień się w artystę i stwórz własną postać, kostium lub charakteryzację nawiązujący do zimowej pory roku! Do pracy użyj wszystkich materiałów, które nasunie ci wyobraźnia. 
Następnie zrób zdjęcie i wyślij na adres: 
ferie.jokis@interie.pl 


Gotowe stroje super-bohaterów nie będą brane pod uwagę !

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie w zimowym stroju.

Konkurs trwa od 8 do 14 stycznia 2021 roku.

Każda kreacja musi mieć dołączoną informację w e -mailu zawierającą imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.

Zdjęcie wykonanej zimowej kreacji należy przesłać na emaila : ferie.jokis@interia.pl

Oceny nadesłanych na konkurs zimowych kreacji dokona komisja powołana przez Organizatora.

Nagrodzeni laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu na naszej stronie

www. mok-jar.pl oraz na fb  15 stycznia 2021 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - ONLINE

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu i jest skierowany do wykonawców z całej Polski.

Celem festiwalu jest kultywowanie i ożywienie narodowej tradycji kolędowania, doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców i instruktorów.

Zgłoszenia uczestników do 10 stycznia 2021 r.

Regulamin, karta zgłoszenia i inne w załączeniu

"Dziś z kolędą przychodzimy..." XXVI Teatralne Spotkania Jasełkowe 2021 - wersja online

Czas Świąt Bożego Narodzenia zbliża się dużymi krokami... a więc zapraszamy do udziału w XXVI Teatralnych Spotkaniach Jasełkowych " Dziś z kolędą przychodzimy". Zapraszamy do udziału przedszkola, szkoły, domy i ośrodki kultury a także mieszkańców Jarosławia. Stwórzcie, nagrajcie i wyślijcie inscenizację działania teatralnego nawiązujacą do tradycji jasełkowej.

Więcej informacji znajduje sie w regulaminie poniżej.

Pliki do pobrania:


 


 


Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. M. Zielińskiego „Serce w plecaku 2021”

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2021”

Celem festiwalu jest prezentacja i popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej, w tym w szczególności piosenki: z lat walki o niepodległość w epoce zaborów; żołnierskiej z okresu II Rzeczpospolitej; z okresu wojny i okupacji; oddającej powojenne dążenie do wolności; wyrażającej miłość Ojczyzny.

Przesłuchania wykonawców - 8 listopada 2021.

Galowy Koncert Laureatów - 14 listopada 2021.

Szczegóły w regulaminie - do pobrania wraz z innymi załącznikami.

Spontaniczny Konkurs Wierszy Patriotycznych ,,Kto TY jesteś" 2021

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu.