Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaKino “IKAR”Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
Szanowni Klienci,

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletów za pomocą strony internetowej http://kinoikar.mok-jar.pl której operatorem jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą
w Jarosławiu pod adresem: Pl. Mickiewicza 6 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, NIP 792 00 10 383. Tym samym zakup biletów oraz korzystanie z ofert zamieszczonych na stronie  http://kinoikar.mok-jar.pl rozumiane jest jako potwierdzenie zapoznania się przez Państwa z poniższym Regulaminem oraz jego akceptacją .

Stosowane pojęcia

1. Sprzedawca –  Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki  - Kino IKAR

2. Użytkownik – osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji), przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

3. Strona płatności – strona internetowa www.dotpay.pl, administrowana przez Dotpay Sp. z o.o.. ul. Wielicka 72, 30- 552 Kraków, wykonująca jednorazową usługę płatniczą, przetwarza dane osobowe w swoim celu i imieniu.

Wymogi techniczne
Zakup lub rezerwacja miejsc możliwe są po spełnieniu następujących wymagań technicznych: dostęp do komputera lub smartfona z połączeniem do internetu obsługującego pliki PDF oraz drukarka z możliwością wydruku w formacie A4 w kolorze czarno-białym

Zakup lub rezerwacja biletu

W celu zakupu i/lub rezerwacji biletów należy kolejno:
a) Otworzyć stronę http://kinoikar.mok-jar.pl
b) Dokonać wyboru tytułu filmu, godziny, miejsca na sali, liczby oraz rodzaju biletów
c) Podać dane osobowe osoby kupującej bilety (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego).
d) Zaakceptować Regulamin oraz dokonać wyboru sposobu płatności.
e) Potwierdzić zamówienie poprzez użycie ikony REZERWUJ lub KUPUJ.
f) Po dokonaniu powyższych czynności na ekranie wyświetli się „Podsumowanie” wraz z potwierdzeniem zamówienia.
g) Potwierdzenie zakupu lub rezerwacji biletu zostanie przesłane również droga elektroniczną na wskazany adres mailowy.
h) Płatności za zakupione bilety należy dokonać nie później niż na 10 minut od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zostanie anulowane.
i) Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana na 15 minut przed rozpoczęciem seansu, dlatego zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie kina z odpowiednim wyprzedzeniem.
j) Przed przystąpieniem do odbioru rezerwacji prosimy mieć na uwadze, że czas jej odbioru może ulec wydłużeniu, np. z powodu znacznego zainteresowania danym tytułem.
k) Odbiór rezerwacji następuje po przekazaniu obsłudze kas numeru rezerwacji.
l) Korzystając ze strony internetowej można dokonać zakupu biletów na wszystkie dostępne wydarzenia, również te w technologii 3D.
m) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki. Podane prze Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji, a także zakupu biletu oraz w celach związanych z rezerwacją i realizacją umowy sprzedaży biletów. Dane te będą przechowywane do momentu zakończenia trwania umowy sprzedaży biletu. Podanie numeru telefonu ułatwi Administratorowi kontakt w przypadku problemów technicznych związanych
z seansem.
3. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych przy rezerwacji, a także zakupie biletu jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży biletów. Jeśli dodatkowo Użytkownik wyrazi zgodę w trakcie rezerwacji lub zakupu, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania przez Administratora umowy sprzedaży biletów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną może być w każdym czasie wycofana.
7. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi, który je udostępni, przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie.
8. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Cennik
1. Zakup biletu przez stronę internetową http://kinoikar.mok-jar.pl związany jest z zapłatą określonej w cenniku kwoty. Cennik biletów wraz z objaśnieniami znajduje się na stronie internetowej http://kinoikar.mok-jar.pl oraz w kasie kina.
2. Do ceny biletu zakupionego przez stronę internetową należy doliczyć „Opłatę internetową”, która wynosi 1 zł brutto.
3. W przypadku zakupu biletów ulgowych niezbędnym będzie okazanie, przed wejściem na salę, dokumentu uprawniającego do zniżki. Brak takiego dokumentu wiąże się z dokonaniem dopłaty do ceny biletu Normalnego obowiązującego na dany seans.

Postępowanie z biletem
1. Zakupiony bilet upoważnia do zajęcia wyznaczonego miejsca w określonej sali kinowej,
o konkretnej dacie oraz godzinie projekcji filmu. Prosimy o uważne sprawdzenie zgodności zamówienia z informacjami zamieszczonymi na bilecie, gdyż przebywanie na projekcji filmu innego niż wskazuje na to bilet jest niedozwolone.
2. Bilet należy okazać na prośbę pracownikowi kina, który zeskanuje go urządzeniem elektronicznym. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem.
3. Prosimy o przechowywanie biletu w bezpiecznym miejscu oraz o nieudostępnianie go innym osobom.

Zwroty biletów

1. Zwrotu biletu internetowego można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres kinoikar@mok-jar.pl.
2. Zwrotu  Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się seansu lub wydarzenia na jaki został on zakupiony.
3. Klienci dokonujący zwrotu drogą mailową będą proszeni o przesłanie w formie skanów :  wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu, ( dostępny na stronie www. mok-jar.pl w zakładce Kino Ikar, Regulamin sprzedaży) potwierdzenia dokonania płatności oraz biletów.
4. Kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty pomniejszoną o Opłatę internetową w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Reklamacje i kontakt
Wszelkie uwagi oraz sugestie mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio w Kinie lub drogą elektroniczna poprzez adres kinoikar@mok-jar.pl

 

Pliki do pobrania: