Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaRODO

RODO

Obowiązek informacyjny (korespondencja)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosławski Ośrodek Kultury
i Sztuki z siedzibą w Jarosławiu, ul. Pl. A. Mickiewicza 6 (37-500), tel: 16 621 44 34

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w JOKiS możliwy jest pod adresem email:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu
i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. W przypadku:

• nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane
z publicznie dostępnych źródeł informacji;

• odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.