Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w Polsce

Zasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w Polsce

Procedury obowiązujące w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki– w związku z zagrożeniem COVID-19 na terenie Polski

( Opracowane w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oraz zalecenia MKiDN i MZ )

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

Dla pracowników JOKiS:

1. Pracownicy JOKiS powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

2. Pracownikom JOKiS zapewnienia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice),

3. Zapewnia się organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami,

4. Stosuje się zabezpieczenie pracowników obsługujących kasę kina, administracjętj. szybę lubosłonę oddzielającą od klienta,

5. Pracownicy JOKiS zaopatrzeni zostają w środki do dezynfekcji, na bieżąco dezynfekują powierzchnie,

6. Pracownicy JOKiS odpowiadają za częstotliwość spotkań, ich czas, przerwy na wietrzenie pomieszczeń.

7. Na terenie JOKiS znajduje się instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk, zakładania maseczek i przyłbic z zachowaniem unikania dotykania oczu, nosa, ust,

8. Na terenie JOKiS znajdują się informacje/procedury przewidziane dla instruktorów/specjalistów i uczestników spotkań w poszczególnych pracowniach oraz dla widzów kina.

9. W sytuacji stwierdzenia objawów związanych z koronawirusem u pracowników księgarni należy powiadomić dyrekcję JOKiS i wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

Zasady obowiązujące wszystkie osoby, które nie są pracownikami JOKiS

(dotyczy m.in. odbiorców wydarzeń kulturalnych, uczestników warsztatów, zajęć oraz widzów i klientów)

1. Wszystkie osoby przebywające w JOKiSmają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych podawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

2. Wszystkie osobyprzebywające terenie obiektów JOKiSobowiązuje stosowanie się do zaleceń umieszczonych na drzwiach głównych i poszczególnych pracowni, dotyczących ilości osób przebywających w pomieszczeniach oraz zachowaniu wymaganej odległości od siebie.

3. Osoby przebywające na terenieJOKiS obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa.

4. Na terenie JOKiSzapewnia się możliwość korzystania ze środków dezynfekujących - przygotowane stanowisko ze środkiem dezynfekującym,

5. W przypadku, gdy uczestnik/odbiorca/widz/klient zauważa u siebie niepokojące objawy, mogące być związane z koronawirusem proszony jest o nieprzebywanie na terenie JOKiS.