Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaGalerie wystawoweGaleria rynek 6TYLKO JEDNO ZDJĘCIE - JUST ONE PHOTO 2022

Galeria rynek 6

TYLKO JEDNO ZDJĘCIE - JUST ONE PHOTO 2022

Wystawa pokonkursowa

Galeria Rynek 6 (kamienica Rynek 6, Ip.)

19 listopada - 31 grudnia 2022

https://theiaap.com/onephoto/

http://www.tylkojednozdjecie.pl


Do 5 września uczestnicy mogli przesyłać swoje zdjęcia. Wśród nadesłanych na konkurs fotografi sędziowie:

Tomasz Sobczak (Polska) - przewodniczący
Małgorzata Dołowska (Polska)
Buket Ozatay (Cypr)
wybrali najlepsze zdjęcia, którym przyznali medale złoty, srebrny i brązowy FIAP, IAAP, PSA, Fotoklubu RP (łącznie12 medali) oraz 12 wyróżnień honorowych, po 6 z PSA i 6 z IAAP. Wyłoniony został również "BEST AUTOR". Dyrektor JOKiS również ufundowal nagrodę dla autora wybranej przez siebie fotografii.
Zgodnie z regulaminem jury uczestnicy konkursu o wynikach zosstali powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

regualmin konkursu kliknij

entry rules clik

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Uczestnik/ uczestniczka może zostać odrzucony jeżeli organizator lub jego przedstawiciel uzna, iż zgłoszenie jest niezgodne z zasadami regulaminu konkursu. Wszyscy uczestnicy muszą respektować regulaminy FIAP, PSA, IAAP, FRP. Wszystkie części obrazu muszą być sfotografowane przez autora, który posiada prawa autorskie do wszystkich nadesłanych prac. Prace konkursowe muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika/uczestniczkę na emulsji światłoczułej lub w technologii cyfrowej (zdjęcia muszą zostać wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło).

Sekcje

Konkurs składa się z jednej kategorii: OPEN COLOR OPEN: jedna (1) fotografia (PSA PID Color) Forma zgłoszenia Do konkursu można przesłać fotografię w formie cyfrowej: w formacie JPG i rozmiar nie może przekraczać 1920x1080 pikseli. Na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator, zdjęcie musi być w kolorach RGB (nie CMYK). Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB. Fotografie należy przesyłać poprzez rejestrację na stronie internetowej konkursu: http://theiaap.com/onephoto/ lub przechodząc na stronę http://www.tylkojednozdjecie.pl i klikając w zakładkę „regulamin/rules”. Każdy uczestnik/uczestniczka po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), otrzymuje e-mail z potwierdzeniem. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma wiadomość e-mail z kartą zawierającą wynik procentowy i link z listą nagrodzonych uczestników.

Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: http://www.tylkojednozdjecie.pl.

Opłata wpisowa

Organizatorzy pobierają opłatę za zgłoszenie do konkursu. Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi: • dla uczestników z Polski: 50 PLN płatne przez PayPal onephoto@mok-jar.pl lub na konto bankowe • dla uczestników z innych krajów: 10 € płatne tylko przez PayPal onephoto@mok-jar.pl